Ak máte záujem o naše produkty, chcete sa informovať ohľadom dostupnosti, získať viac informácií o našich produktoch alebo službách, či potrebujete poradiť s výberom toho správneho produktu neváhajte a píšte na emailovú adresu rebus@rebus.sk Fakturačné údaje:REBUS spol. s r.o. Krížna 2 
Bratislava 811 07 Slovenská republika
IČO: 31 323 278DIČ: 2020294760IČ DPH: SK2020294760
Číslo účtu: 984346062/0200 - Všeobecná úverová banka, a.s.IBAN: SK48 0200 0000 0009 8434 6062SWIFT: SUBASKBX Spoločnosť je zapísana v OR OS Bratislava I, odd Sro, vložka 2694/B
 
Orgán dozoru: 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172, 174 
fax č.: 02/ 58272 170e-mail: erika.barekova@soi.sk (podnety a dotazy spotrebiteľov) bai@soi.sk